top of page

Aanmelding

U kunt mij contacteren via de site, mail of telefoon. In dit eerste contact wordt gepolst naar de klachten en wordt er een eerste afspraak vastgelegd, wordt u op de wachtlijst geplaatst of doorverwezen.

Intakegesprek

In dit eerste gesprek luister ik naar uw zorgen, waar u last van heeft, en stel ik enkele vragen. Ik geef ook uitleg over mijn werkwijze. Er wordt een inschatting gemaakt van hoe ik u van dienst kan zijn en op het einde van het gesprek kunt u beslissen of u graag een traject start.

Exploratiefase

We zullen eerst de klachten grondig exploreren en kijken welke betekenissen en functies eraan verbonden zijn. In deze fase proberen we samen een overzicht te krijgen van hoe u tot dit punt gekomen bent en hoe het komt dat u op dat punt blijft staan. Op basis van dit overzicht stellen we enkele concrete behandeldoelen op.

Behandelingsfase

In deze fase gaan we aan de slag met de behandeldoelen. Het kan zijn dat we nog nieuwe informatie ontdekken, of dat er bepaalde zaken gebeuren, waardoor we onze doelen een beetje moeten bijstellen.

Opvolging

Naar het einde van het traject toe kan er besloten worden nog enkele opvolgingsgesprekken in te plannen. Op die manier kunt u geleidelijk aan afronden en kan ik nog bijspringen mochten er nog zaken naar boven komen die het u moeilijk maken.

Belangrijk om te weten:

  • Ik heb beroepsgeheim, dus wat er besproken wordt, verlaat de therapieruimte niet. Het eventuele delen van informatie wordt altijd met u besproken en wordt enkel gedaan met uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen en jongeren wordt er een zo veilig mogelijke omgeving gecreëerd.

  • Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt. Als u geen klik voelt, dan mag u dat zeker aangeven.

  • U bent niet verplicht een traject op te starten bij mij als u op intake bent gekomen.

bottom of page